Instal·lació solar fotovoltaica

L’autoconsum és ja una realitat!

Estalvia en la teva factura de la llum des del primer dia.

Realitzem tots els tràmits administratius i d’instal·lació al preu més assequible del mercat.

Com és una instal·lació fotovoltaica?

 • Panells fotovoltaics. Instal·lats en la coberta que capten l’energia del sol i la transformen en energia elèctrica.
 • Inversor. Equip de petites dimensions que transforma l’energia captada en energia elèctrica preparada per al corrent altern.
 • Monitoratge. Permet rebre el teu telèfon mòbil tota la informació en temps real sobre l’estat de la instal·lació i la generació d’energia.
 • Comptador. S’utilitza el ja instal·lat en l’immoble. Comptabilitza l’electricitat que consumeixes i també l’electricitat sobrant, si és el cas.

Utilitzem els equips amb millor rendiment del mercat i que s’ajusten a les teves necessitats.

Què t’oferim?

Instal·lacions aïllades

Instal·lació d'autoconsum amb/sense excedents

Instal·lació d'autoconsum amb bateries

Comunitats energètiques

Nosaltres ens encarreguem de TOT

 • Desenvolupament del projecte d’enginyeria.
 • Tramitació de subvencions, inclosa la bonificació de l’IBI
 • Obtenció dels permisos d’obra corresponents.
 • Instal·lació i muntatge dels equips.
 • Posta en funcionament.
 • Legalització.

Sol·licita el teu pressupost personalitzat

ADREÇA
c/ Padilla 308-310 esc. C entlo. 3º, 08025 Barcelona
Tel 93 418 1584 – Tel / Fax 93 551 0383
solar@paci.biz

  ¿Estem parlant de la teva...?